W związku z realizacją projektu pn. "Rybny Biznes" - rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje przez przedsiębiorstwo: KRZYSZTOF CHADACZ z siedzibą w Mielenko, ul. Lipowa, nr 33, 76­-032 Mielno, NIP. 6691842330, REGON. 331178463 przesyłam zapytanie ofertowe dot. dostaw/robót budowlanych.
Zapraszam do złożenia oferty w terminie do 30.04.2019r.do godz.15.00
Szczegóły postępowania opisane zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.


Zapytanie ofertowe nr 1 załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe nr 2 załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe nr 3 załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe nr 5 załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe nr 6 załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe nr 7 załącznik nr 1